De erfenis verdelen: hoe gaat dat in de praktijk?

Na het overlijden van een dierbare moet er veel worden geregeld. Naast het regelen van een begrafenis of een crematie moeten de erfgenamen ook de erfenis verdelen. In dit artikel behandelen we de meest gestelde vragen over het verdelen van een erfenis.

Hoe verdeel je een erfenis?

Voordat een erfenis kan worden verdeeld moet deze klaar worden gemaakt voor verdeling. Dit houdt in dat er eerst duidelijk moet worden waaruit de erfenis bestaat: wat zijn alle bezittingen? En zijn er schulden?

Om erachter te komen welke bezittingen en schulden er zijn wordt er een boedelbeschrijving gemaakt. Daarnaast is het wijs om mogelijke schuldeisers te berichten om duidelijk te krijgen hoeveel geld zij te vorderen hebben op de erfenis.

Indien alle schulden zijn betaald (en mogelijke vorderingen zijn geïnd) kan de verdeling van de erfenis beginnen. Het is essentieel dat alle erfgenamen bij deze verdeling betrokken zijn.

Wie controleert de verdeling van een erfenis?

De erfgenamen kunnen iemand aanwijzen die de erfenis regelt, dit noemt men dan de executeur. De executeur regelt dan de zaken van een erfenis. Zoals het opstellen van de boedelbeschrijving en het innen van vorderingen en het aflossen van schulden.

Indien er geen testament is opgesteld door de erflater dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Bij deze verdeling zijn de echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam van de erflater.

Is er een notaris nodig voor de verdeling van een erfenis?

Nee, je hebt geen notaris nodig voor de verdeling van een erfenis. Indien de erfenis uit meer schulden dan bezittingen bestaat of er doen zich andere problemen voor bij de afwikkeling van een erfenis is het wel wijs om je te laten adviseren door een notaris.

Stappenplan erfenis verdelen

Kort samengevat volgt hier nog een stappenplan bij het verdelen van een erfenis.

Stap 1: de waarde bepalen van de erfenis

De waarde van de erfenis wordt bepaald door de waarde van alle bezittingen (en vorderingen) min alle schulden te berekenen.

Stap 2: verkoop van bezittingen uit de nalatenschap en betaal mogelijke schuldeisers af

In de eerste drie maanden na overlijden hoeven schuldeisers nog niet te worden afbetaald. Wel is het verplicht om de schuldeisers aan te schrijven. Indien er een executeur is benoemd, dan moet deze persoon de schulden uitbetalen uit de erfenis. Als er geen executeur is benoemd zijn alle erfgenamen verantwoordelijk voor het uitbetalen van mogelijke schulden.

Stap 3: verdeel de goederen en het geld dat overblijft

Indien de erfbelasting is betaald en alle schulden zijn voldaan, dan is het tijd om de overgebleven goederen te verdelen (of verkopen) en het geld te verdelen onder alle erfgenamen. Deze verdeling kan volgens het opgestelde testament van de erflater, of bij gebrek aan een testament kan dit volgens de wettelijke verdeling.